0347-367 800
Privacy

Verzameling van persoonsgegevens
Indien u een contactformulier invult, online een offerte aanvraagt, een product bestelt, gebruik maakt van de online diensten van Alcredis Finance of een vraag stelt en/of een nieuwsbrief aanvraagt, gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft gegeven tot het verstrekken en verwerken van uw persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens die u Alcredis Finance via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren en u te informeren over onze producten en diensten als beschreven in deze privacyverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens 
Alcredis Finance respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Alcredis Finance dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alcredis Finance stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Alcredis Finance heeft  technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en  gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

Doel en gebruik van persoonsgegevens  
Als financiële dienstverlener levert Alcredis Finance producten en diensten op financierings-, lease, en verzekeringsgebied. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwt om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Alcredis Finance heeft, legt Alcredis Finance persoonsgegevens vast. Alcredis Finance verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw financiële dienst, ter voorkoming of bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden, om uw informatieaanvraag te verwerken, om u offertes en/of informatie te sturen, om bepaalde producten en/of diensten aan u te leveren, (telefonisch) contact met u op te nemen of ten behoeve van de uitvoering van de tussen u en Alcredis Finance gesloten overeenkomst. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij externe partijen zoals BKR. Doel hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan.

Uw persoonsgegevens kan Alcredis Finance verder gebruiken om u gericht te informeren over financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Louwman Groep danwel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten leveren. Daarnaast kan Alcredis Finance u informatie over diensten en/of producten van de andere bedrijven binnen de Louwman Groep aanbieden. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Alcredis Finance.

Helaas worden bedrijven, zo ook Alcredis Finance, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Alcredis Finance en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Alcredis Finance verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming te vragen.

Gebruik van cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Een cookie is vaak een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Alcredis Finance gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar en op de website in kaart te brengen. Zo kan Alcredis Finance de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en kan zij de website evalueren en verbeteren, zodat dit beter aansluit bij uw wensen. Alcredis Finance gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er door haar geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt.
 
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie door uw browser verwijderd. Sommige cookies hebben een korte geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. 

Alcredis Finance plaatst verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies, welke ook door derden geplaatst kunnen worden, maken het mogelijk om bijvoorbeeld voorkeuren te onthouden, uw browserinstellingen uit te lezen, informatie te houden die u zelf invult op een pagina van de website, een video of animatie te bekijken, of om in te loggen. Door deze cookies kan de website gebruiksvriendelijker gemaakt worden. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van vereist. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Met analytische cookies kan Alcredis Finance onder meer het surfgedrag van gebruikers analyseren opdat de website kan worden geoptimaliseerd en worden aangepast op uw interesses. Ook houdt Alcredis Finance middels analytische cookies het aantal bezoekers en het tijdstip van bezoek op de website bij. Alcredis Finance maakt daarvoor (onder meer) gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door derden, zoals Google Analytics.

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst Alcredis Finance naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen:

Addthis:
Deze cookies kunnen functionele cookies omvatten die de social media opties mogelijk maken, maar ook analytische cookies. AddThis kan deze cookies en de daarmee verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden gebruiken.
Graag verwijzen wij u in dit verband naar voor de privacypolicy van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
U kunt zich via de volgende link afmelden voor door dit bedrijf gefaciliteerde gerichte advertenties: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Google Analytics:
De cookies van Google Analytics zijn privacyvriendelijk ingesteld en er worden geen gegevens gedeeld met derden en uw IP-adres wordt niet opgeslagen.
Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.
Graag verwijzen wij u in dit verband naar voor de privacypolicy van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Google biedt verder een mogelijkheid om u af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Marketingdoeleinden en social media
Alcredis Finance gebruikt de informatie verzameld middels cookies voor marketingdoeleinden. De gegevens uit de cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en marketingdoeleinden en om u gerichte en passende aanbiedingen te doen.

Alcredis Finance plaatst geen cookies gerelateerd aan social media. Alcredis Finance heeft geen zeggenschap over deze cookies en aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze social media cookies of voor hoe de betreffende social media partijen met de verzamelde informatie omgaan.

Cookies weigeren en verwijderen
U kunt weigeren cookies te plaatsen of deze verwijderen middels uw webbrowser. Alcredis Finance verwijst u naar de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Indien u het gebruik van cookies (volledig) weigert, kan het zijn dat een aantal functies op deze websites niet of niet goed werkt.

Wijzigingen
Alcredis Finance behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en nodigt de gebruiker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.

Contact en inzage in persoonsgegevens
Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstrekt wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, of als u niet wilt dat Alcredis Finance gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens, verzoekt Alcredis Finance u vriendelijk op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op te nemen.

Per brief:
Mijlweg 9
4131 PJ  Vianen

Telefoon:
0347 - 367 800

Per e-mail:
info@alcredis.nl

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerste contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit via onze website (contact) of schriftelijk naar Alcredis o.v.v. klacht. Als wij er naar uw

 
mening niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kunt u, indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: 0900-3552248, www.kifid.nl.
Wij maken gebruik van cookies, waarom?

Cookies zijn essentieel om maximaal gebruik te maken van onze website. De meeste websites maken gebruik van cookies. Cookies slaan uw voorkeuren op en andere informatie, die ons helpt om onze website te verbeteren. U hoeft zich hierover echter geen zorgen te maken, want uit de door ons verzamelde informatie is uw identiteit geheel niet op te maken. In ons privacybeleid (onderdeel Cookies) vindt u meer informatie over cookies en hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies wel/niet te accepteren.

Meer informatie


Ik heb het begrepen